Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra Zdrowia w 2006 za redakcję dwóch podręczników: Organizacja pracy pielęgniarskiej, Zarzadzanie w pielęgniarstwie.

Medal 700-lecia Miasta Lublina za wkład w rozwój Miasta (2017).