Doświadczenie pozauczelniane

Doświadczenia pozauczelniane: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa (2001 -2019). Ekspert MZ ds. opracowania norm obsad pielęgniarskich/położniczych (2009 -2011). Kierownik studiów podyplomowych i wykładowca z zakresu: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Kierownik specjalizacji i autor programów dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej w Ośrodkach Doskonalenia Podyplomowego na terenie kraju. Członek Rady Naukowej czasopism: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo Polskie, Problemy Pielęgniarstwa, European Journal of Medical Technologies.