Ksykiewicz-Dorota Anna

Zakład Pielęgniarstwa


Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012-2020). Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania WNoZ UM (1990-2020).Pracownik naukowo-dydaktyczny od 1977. Absolwentka lubelskiego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1977). Doktorat (1987) oraz stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (1999) – Wydział Lekarski AM w Lublinie. Od 2002 – 2020 zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UM.