dr hab. Władysław Witalisz, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

 • „Asunder are both sinews and veines’: Cruelty in English Medieval crucifixion plays” in Chapters from the History of Stage Cruelt , ed. Günter Ahrends, Hans-Jürgen Diller, FORUM MODERNES THEATER 17, Gunter Narr Verlag, Tubingen 1994: 9-22.
 • „Expressing the ineffable: image and metaphor in Middle English Representations of the Mystical State (A cognitive comment)”, in Proceedings of the 1999 April Conference, ed. E. Manczak, Krakow 2000: 83-87.
 • „Dwór i zamek w średnioangielskiej literaturze arturiańskiej” in Dwór i Zamek w Sredniowieczu. Od XI do XV wieku, ed. Jacek Wiesiołowski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznan 2001: 226-229.
 • „Orality and Literacy in Middle English Religious Literature on the Example of Medieval Lives of Christ” in STUDIA ANGLICA POSNANIENSIA 36 (2001): 275-288.
 • „Saving the Legend: Andrzej Sapkowski’s Re-reading of Tristan in La Maladie” in Of Remembrance the Keye: Medieval Literature and its Impact through the Ages, ed. Uwe Boeker, Britania Texts in English, Peter Lang: Frankfurt am Main 2005: 321-330.
 • „Body Transformation and Medieval Gender Politics: Chaucer’s ‘Wife of Bath’s Tale’ and Gower’s Tale of Florent'” in Fantatic Body Transformations in English Literature, ed Sabine Coelsch-Foisner, Universitaetsverlag Winter: Heidelberg 2006: 11-18.
 • „SZEKSPIR: 1. Teatr to świat, a świat to teatr. 2. Dramat Szekspirowski obrazem porządku świata. 3. W lesie uczuć – rola szekspirowskiej fantastyki. 4.Makbet w oczach widza teatru elżbietańskiego”, Rozdział II [w] W świecie literatury i teatru. Sztuka współuczestnictwa, red. Ewa Łubieniewska, Kraków: Universitas 2006: 63-97 (współautorstwo z Matrą Kaperą).
 • „The boold I souke at his feet’: The Christocentric Heritage of Medieval Affective Piety – A Historical Overview” in Global Perspectives on Middle English Literature, Language and Culture, ed. Noel Harold Kaylor and Richard Scott Nokes, Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications 2007: 59-91.
 • „Blind Harry’s The Wallace and Mel Gibson’s Braveheart: what do medieval romance and Hollywod film have in common?”in Medievalisms: The Poetics of Literary Re-Reading, ed. Liliana Sikorska, Studies in English Medieval Language and Literature 21, Frankfurt am Main: Peter Lang 2008: 221-229.
 • „‘That mikel lith in Havelok’ – supernatural signs of authority in Middle English romance”, in The Laurer of Oure Englische Tonge, ed. Marcin Krygier, Liliana Sikorska, Medieval English Mirror 5, Frankfurt am Main: Peter Lang 2009: 107- 114.
 • „A Knight’s Journey into Purgatory: the Middle English Sir Owain as a Penitential Romance”, Inozemna Philologia 2009. Issue 121: 259-266.
 • The Trojan Mirror: Middle English Narratives of Troy as Books of Princely Advice. Peter Lang: Frankfurt am Main 2011.
 • „’I cluppe and I cusse as I wood wore’: Erotic imagery in Middle English Writings” in TEXT MATTERS – A Journal of Literature, Theory and Culture. Volume 3, Issue 3, November 2013: 58-70.
 • „Early Polish Echoes and Translations of Boethius’s De consolatione philosophiae” in Vernacular Traditions of Boethius’s De consolatione philosophiae. Ed. Noel Harold Kaylor, Jr. and Philip Edward Phillips, Medieval Institute Publications: Kalamazoo 2016.
 • Piotr Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz, eds. Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator : studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczpospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej. Biblioteka Pigoniana Vol 2. Krosno 2019.
 • „Homer umoralniony: Troja jako exemplum w angielskiej literaturze średniowiecznej” w Epos: od Homera do Martina, red. B. Błaszkiewicz/J. Godlewicz-Adamiec, wydawnictwo Katedra, Gdańsk, 2019.

<- Wróć do opisu głównego