Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa autorami innowacyjnego podręcznika – Pediatra i pielęgniarstwo

Opracowanie wydane pod kierunkiem dr hab. Danuty Zarzyckiej prof. KPU oraz prof. dr hab. Andrzeja Emeryka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem o tak unikatowej formie, którego treści stanowią fundament dla opieki nad dzieckiem z wyjątkowej perspektywy pielęgniarki/położnej.

Opracowanie kompletuje wiedzę z zakresu wiedzy klinicznej i planowania opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem, jednocześnie jest zgodne z podstawą programową kształcenia dla przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, zawartą odpowiednio w standardzie dla zawodu pielęgniarki i standardzie dla zawodu położnej oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Atutem opracowania jest nowoczesny układ treści, w którym klarowna struktura tekstu zarówno w części ogólnej, jak i kliniczno-pielęgniarskiej pozwala na szybkie odnajdywanie interesujących fragmentów, co ułatwia przegląd i poznawanie materiału.

W charakterystyce opracowania na podkreślenie zasługuje aktualność zamieszczonych informacji warunkowana przeglądem wiarygodnej literatury i wsparta wynikami badań naukowych zgodnie z założeniami praktyki opartej na dowodach naukowych tj.: EBN (Evidence Based Nursing) i EBM (Evidence Based Medicine). W tekście książki uwzględniono treści dotyczące farmakoterapii zgodnie z aktualnymi kompetencjami zawodowymi pielęgniarek/położnych, w tym ordynowania leków i wypisywania recept/zleceń (od 1 stycznia 2016 r.) na wybrane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Dodatkowy śródtytuł „Refleksyjna praktyka pielęgniarska” stwarza możliwość wykorzystania w kształceniu metodą symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem kompetencji bezpiecznej i wysokiej jakości edukacji w pielęgniarstwie tj. QSEN (Quality and Safety Education for Nurses), która uwzględnia opiekę skoncentrowaną na pacjencie, praktykę opartą na faktach, pracę zespołową i współpracę, bezpieczeństwo, poprawę jakości opieki oraz wykorzystanie technologii informatycznych w opiece.

Poniżej lista autorów (pracowników Zakładu Pielęgniarstwa KPU w Krośnie) wraz z tytułem rozdziału:

  • dr hab. prof. Danuta Zarzycka redakcja naukowa oraz autor rozdziału Perspektywa pielęgniarstwa pediatrycznego
  • prof. dr hab. Józef Ryżko autor rozdziału Żywienie dzieci i młodzieży
  • dr Edyta Kwilosz: autor rozdziału Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem z zaburzeniami w funkcjonowaniu skóry
  • dr Tadeusz P. Wasilewski autor rozdziału Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem z zaburzeniami w funkcjonowaniu nosa, uszu i zatok

Zachęcając do literatury życzymy skutecznego i przyjemnego zgłębiania wiedzy i umiejętności z obszaru opieki nad dzieckiem.