Powstało Centrum Wsparcia BON

Drodzy Studenci,
informujemy że w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, nr POWR.03.05.00-00-A079/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Centrum Wsparcia BON.

Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować w sposób ciągły i będzie oferować wsparcie psychologiczne, edukacyjne (m. in. dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studenta ze względu na stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia), prawne i ekonomiczne (m. in. w zakresie doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i finansów). Wsparcie będzie realizowane przez posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje specjalistów.

Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10.

Szczegóły i harmonogram znajdziemy pod LINKIEM