Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki

27 lutego 2020 roku, w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w auli przy ul. Dmochowskiego 12, odbędzie się konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki organizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Celem Konferencji będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia średniego i wyższego personelu dla branży turystycznej.

Podczas Konferencji, która stanie się znakomitą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej Uczelni, Zakład Turystyki i Rekreacji Pigonia w Krośnie, posiadający już 20-letnie doświadczenie w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki, będzie chciał zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja – adresowany do młodych i kreatywnych osób – warto studiować w Krośnie.

Program Konferencji:
 
9.30–10.00 Rejestracja uczestników.

10.00–10.10 Otwarcie Konferencji.

10.10–10.30 Potrzeby szkoleniowe firm turystycznych jako wyznacznik dla obecnej i przyszłej edukacji – prof. dr hab. Tadeusz Burzyński, Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie.

10.30–10.45 Marka Karpacka CARPATHIA – strategia rozwoju turystyki w Karpatach – Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

10.45–11.00
 Południowa część województwa podkarpackiego jako obszar intensywnej recepcji turystycznej – dr Piotr Łopatkiewicz, Zakład Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie.

11.00–11.15 Kształcenie średniego personelu dla branży turystycznej– Jan Barsznica, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno– Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.

11.15–11.30
 Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie – dr Łukasz Szmyd, Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie.

11.30–11.45
 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji.

11.45 Poczęstunek, dania kuchni regionalnej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.
 
Szczegóły: 13 43 755 25