Posiedzenie UKZJK w dniu 04 grudnia 2018 roku

Informujemy, że pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 04 grudnia 2018 roku  o godz. 11.30 w sali konferencyjnej nr 104 w rektoracie Uczelni, ul. Rynek 1.