Bez kategorii

Położnictwo

POZIOM KSZTAŁCENIA: Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM: Licencjat położnictwa FORMA STUDIÓW: Stacjonarne SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, będą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł […]

Czytaj dalej. Położnictwo