Polityka jakości – składy komisji

Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1.    dr inż. Bernadeta Rajchel – przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
2.    dr Beata Piechota – przedstawiciel Instytutu Humanistycznego,
3.    dr inż. Agnieszka Kubacka – przedstawiciel Instytutu Politechnicznego,
4.    dr Edyta Kwilosz – przedstawiciel Instytutu Zdrowia i Gospodarki,
5.    mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk – przedstawiciel Studium Języków Obcych,
6.    dr inż. Maria Rysz – przedstawiciel Studium Nauk Podstawowych,
7.    mgr Grzegorz Sobolewski – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
8.    mgr Jolanta Witkoś – przedstawiciel biblioteki.
9.    Amelia Wojciechowska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego, e-mail: wojciechowskaamelia5@gmail.com

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Humanistycznym

Przewodnicząca:
dr Beata Piechota – przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia
 
 1. dr Ewa Rusek – przedstawiciel kierunku Filologia Angielska,
 2. mgr Katarzyna Dziemian – przedstawiciel kierunku Dwujęzykowe Studia dla Tłumaczy,
 3. dr Małgorzata Wójcik – przedstawiciel kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 4. Aneta Szczęsna-Wawrzkowicz – przedstawiciel studentów, studentka I roku Pedagogiki, e-mail: aneta.szczesna@onet.pl

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Zdrowia i Gospodarki

Przewodnicząca:
dr Edyta Kwilosz – przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia
 
 1. dr Monika Musijowska – przedstawiciel kierunku Wychowanie Fizyczne,
 2. dr Rafał Kapica – przedstawiciel kierunku Turystyka i Rekreacja,
 3.  dr Beata Ujda-Dyńka – przedstawiciel kierunku Zarządzanie,
 4. dr inż. Bernadetta Bienia – przedstawiciel kierunku Zielarstwo,
 5. dr inż. Małgorzata Źródło – Loda – przedstawiciel kierunku Towaroznawstwo,
 6. dr inż. Magdalena Dykiel – przedstawiciel kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności,
 7. mgr Małgorzata Moskal-Szybka – przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo I stopnia,
 8. dr Edyta Szydło – przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo II stopnia,
 9. dr Joanna Grzesik-Gąsior – przedstawiciel kierunku Położnictwo,
 10. dr inż. Maria Rysz – przedstawiciel kierunku Marketing internetowy,
 11. Julia Michna – przedstawiciel studentów, studentka II roku Pielęgniarstwa (1st.); e-mail: julia.michna014@gmail.com

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Politechnicznym

Przewodnicząca:
dr inż. Agnieszka Kubacka – przedstawiciel Instytutu w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
 1. dr inż. Dariusz Leń – przedstawiciel kierunku Budownictwo,
 2. dr inż. Dorota Chodorowska – przedstawiciel kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
 3. dr Marcin Skuba – przedstawiciel kierunku Informatyka,
 4. dr Dominik Wróbel – przedstawiciel kierunku Inżynieria Środowiska,
 5. mgr inż. Paweł Milan – przedstawiciel kierunku Inżynieria Produkcji,
 6. dr Katarzyna Czupińska – przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka,
 7. Maciej Pelczar – przedstawiciel studentów,  student kierunku Informatyka, e-mail: maciej.pelczar@gmail.com