Polityka jakości – składy komisji

Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1.    dr inż. Bernadeta Rajchel – przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
2.    dr Beata Piechota – przedstawiciel Instytutu Humanistycznego
3.    dr inż. Agnieszka Kubacka – przedstawiciel Instytutu Politechnicznego
4.    dr Edyta Kwilosz – przedstawiciel Instytutu Zdrowia i Gospodarki
5.    mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk – przedstawiciel Studium Języków Obcych
6.    mgr Robert Rajs – przedstawiciel Studium Nauk Podstawowych
7.    mgr Grzegorz Sobolewski – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
8.    mgr Jolanta Witkoś – przedstawiciel biblioteki
9.    Aneta Szymańska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego, e-mail: anetaszymanska123@wp.pl

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Humanistycznym

Przewodnicząca:
dr Beata Piechota – przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia
 
 1. dr Ewa Rusek – przedstawiciel kierunku Filologia Angielska,
 2. mgr Urszula Raś – przedstawiciel kierunków Międzynarodowej Komunikacji Językowej oraz Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy,
 3. dr Małgorzata Wójcik – przedstawiciel kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 4. Anna Mojak – przedstawiciel studentów, studentka II roku Filologii angielskiej, e-mail: anna.mojak97@gmail.com

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Zdrowia i Gospodarki

Przewodnicząca:
dr Edyta Kwilosz – przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia
 
 1. dr Monika Musijowska – przedstawiciel kierunku Wychowanie Fizyczne,
 2. dr Łukasz Szmyd – przedstawiciel kierunku Turystyka i Rekreacja,
 3.  dr Beata Ujda – Dyńka – przedstawiciel kierunku Zarządzanie,
 4. dr inż. Bernadetta Bienia – przedstawiciel kierunku Zielarstwo,
 5. dr inż. Małgorzata Źródło – Loda – przedstawiciel kierunku Towaroznawstwo,
 6. dr inż. Magdalena Dykiel – przedstawiciel kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności,
 7. mgr Małgorzata Moskal-Szybka – przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo,
 8. dr inż. Małgorzata Górka – przedstawiciel kierunku Marketing internetowy,
 9. Angelika Urbaniak – przedstawiciel studentów, studentka II roku Turystyki i rekreacji; e-mail: angelika.urbaniak@interia.pl

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Politechnicznym

Przewodnicząca:
dr inż. Agnieszka Kubacka – przedstawiciel Instytutu w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
 1. dr Bartłomiej Czado – przedstawiciel kierunku Budownictwo,
 2. dr Mikhael Hakim – przedstawiciel kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
 3. dr Renata Bal – przedstawiciel kierunku Energetyka,
 4. dr Marcin Skuba – przedstawiciel kierunku Informatyka,
 5. dr Dominik Wróbel – przedstawiciel kierunku Inżynieria Środowiska,
 6. mgr inż. Paweł Milan – przedstawiciel kierunku Inżynieria Produkcji,
 7. mgr inż. Radosław Kruk – przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka,
 8. Dominik Orzechowski – przedstawiciel studentów,  student II roku Informatyki, e-mail: domin852321@gmail.com