Program konferencji „Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. Rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)”

Czwartek 2 czerwca 2022 r.

Sesja Studencka: Pasja i nauka drogą do sukcesu

GodzinaTreść
8.30-9.00Rejestracja Uczestników
9.00-9.15Uroczyste rozpoczęcie konferencji
9.15-9.30Wystąpienia zaproszonych gości
9.30-9.45Znaczenie wynalazków Szczepanika z techniki filmowej i fotograficznej we współczesnym świecie, Paweł Drwięga
9.45-10.00Przyszłość Polski w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Sylwia Tasz
10.00-10.15Innowacje pedagogiczne – rozmowy z dziećmi na trudne tematy inspirowane teorią L. S. Wygotskiego, Aleksandra Sienkowska, Angelika Prajzner
10.15-10.30Sharing jako innowacyjny kierunek Eko, Patryk Soliński, Karolina Sondej
10.30-10.45Badanie wpływu czasu na zawartość związków aktywnych w Salicis alba cortex, Estera Kozielska
10.45-11.00Ekoprojektowanie jako innowacyjne podejście w opakowalnictwie, Katarzyna Wójcik
11.00-11.15Jakość odżywiania się polskich seniorów w wybranych jednostkach chorobowych, Gabriela Gerlach, Justyna Gliwa, Kamila Mandela
11.15-11.30Systemy wizyjne jako innowacyjne rozwiązanie w redukcji wyrobów niezgodnych na stanowisku ekstruzji wyrobów gumowych, Angelika Misztak
11.30-11.45Rodzaje brokerów na rynku walutowym, Anna Hańczyk
11.45-12.00PRZERWA KAWOWA
12.00-12.15Strumieniowanie gier jako innowacja w dostępności do rozrywki, Patryk Soliński
12.15-12.30Arduino w teorii i praktyce – nieograniczone możliwości, Pelczar Maciej
12.30-12.45Preferencje i zachowania konsumenckie w wyborze herbat dostępnych na rynku, Karolina Wypasek, Anna Bogacz
12.45-13.00Projekt, prototyp gry biznesowej opartej na wynalazkach Szczepanika, Koło Naukowe Ekonomistów
13.00-13.15NFC jako cyfrowy majątek, Dawid Penar
13.15-13.30Innowacyjne zastosowanie laseroterapii w stomatologii, Angelika Kubit, Kamil Bałon
13.30-13.45Zmiany we wzornictwie i innowacje w technologii zdobienia paznokci, Dominika Bielec, Milena Lenik
13.45-14.00From the London Times M. Twaina- proces tłumaczenia krótkiego opowiadania, Klaudia Zdzieba
14.00-14.15PODSUMOWANIE PANELU STUDENCKIEGO

Moderator sesji Pasja i nauka drogą do sukcesu: dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji

Sesja posterowa

TematAutor
Zabytkowe domy i gmachy w Krośnie związane z Janem SzczepanikiemDominika Sikora, Anna Wegrzyn
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w promocji i sprzedaży kosmetykówAngelika Kubit, Dominika Bielec
Świadomość konsumencka na temat oznakowań na opakowaniachNatalia Baran, Julia Gawłowska
Abonamentyzacja jako model opłaty za treśćNatalia Paradysz, Dominik Filarowski, Monika Winiarska
Octy kwiatowe i owocowe jako innowacyjny produkt prozdrowotnyIwona Wajs  
Zajęcia zdalne a dostęp do oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach w formie stacjonarnejWojciech Heret, Mateusz Borek
Twardziak jadalny (Lentinula edodes (BERK.) SING) jako surowiec żywnościowy o właściwościach prozdrowotnychPaweł Kielar
Gdzie i jak kupują studenci? – wyniki badań ankietowychSylwia Tasz, Anna Hanczyk
Determinanty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w świetle badań empirycznychPatrycja Bober


Piątek 3 czerwca 2022 r.

Sesja plenarna

GodzinaTreść
8.30-9.00Rejestracja Uczestników
9.00-9.15Uroczyste rozpoczęcie konferencji
9.15-9.25Wystąpienia zaproszonych gości
9.25-9.40Jan Szczepanik – krośnieński diament, który Kraków przekształcił w bezcenny brylant, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
9.40-10.00Telektroskop, czyli jak Szczepanik został bohaterem opowiadania Marka Twaina, dr Roman Włodek
10.00-10.20Zarys rozwoju sztuki inżynieryjnej i artystycznej w Krośnie w okresie działalności Jana Szczepanika – 1872-1926, dr inż. Stanisław Rymar
10.20-10.40Jan Szczepanik a elita społeczna i intelektualna Krosna końca XIX wieku, dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU
10.40-11.00Wynalazki i opowieści o wynalazkach. Franciszek Pik Mirandola jako wynalazca (Science fiction), dr Wojciech Gruchała
11.00-11.10Wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez KPU w Krośnie
Wręczenie nagród za najlepsze wystąpienie podczas sesji studenckiej
11.10-11.30Przerwa kawowa

Moderator sesji plenarnej: mgr Mieczysław Czosnyka – Prezes Zarządu Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie


Sesja Pracowników KPU: Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych

GodzinaTreść
11.30-11.45Diagnostyka stanu zagrożeń hałasowych, działających na człowieka, prof. dr hab. inż. Wojciech Batko, dr hab. inż. prof. AGH Tomasz Korbiel
11.45-12.00Konstrukcja automatycznego narzędzia wspomagającego postnatalną diagnostykę zespołu Downa, dr inż. Hubert Wojtowicz
12.00-12.15Rozwój nowych technologii a świadomość zagrożeń wynikająca z ich używania, mgr inż. Daniel Biały
12.15-12.30Analiza drgań przenoszonych przez łożyska toczne jako narzędzie redukcji drgań i hałasu przy projektowaniu maszyn i urządzeń, mgr inż. Radosław Kruk
12.30-12.45Betonowe konstrukcje sprężone – wyzwanie teraźniejszości, dr inż. Tomasz Pytlowany
12.45-13.00Studium projektu: Smart Kampus Turaszówka, mgr Radosław Gołąb

Moderator sesji Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych: dr Karol Trojanowicz – Dyrektor Instytutu Politechnicznego

Sesja Przedsiębiorców: Innowacyjne firmy regionu

GodzinaTreść
13.00-13.10Inteligentny System Informatyczny wspomagający proces wytwarzania produktów z wykorzystaniem cięcia laserowego, InfoSoftware Polska sp. z o.o.
13.10-13.20Tworzenie treści marketingowych w duchu data driven czyli zastosowanie inżynierii odwrotnej w marketingu internetowym, Agencja KS Sp. z o.o
13.20-13.30Analiza procesu wiercenia otworów w stopie inconel 718 na podstawie projektu „Technologie kształtowania mikro i makrogeometrii narzędzi z materiałów super twardych w procesie implementacji zaawansowanych technik laserowych, ERKO sp. z o.o. sp.k. Oddział w Czeluśnicy
13.30-13.40 Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu siecią wodociągową, MPGK Krosno Sp. z o.o.
13.40-13.55Innowacyjne technologie w produkcji lotniczej, COLLINS AEROSPACE

Sesja posterowa

TematAutor

Problematyka dotycząca zagadnień akwizycji,  przetwarzanie  oraz modelowania parametrów opisujących wytrzymałość krążeniowo oddechową u osób uprawiających sport

dr inż. Mariusz Święcicki, dr inż. Piotr Wais, dr Marcin Skuba, dr inż. Bartosz Trybus

Analiza jakości wody w studniach kopanych na obszarach wiejskich posiadających sieć kanalizacyjną i nieskanalizowanych

dr Karol Trojanowicz,
mgr inż. Urszula Pitera

Jakość wody w studniach kopanych na terenach wiejskich posiadających sieć kanalizacyjną i nieskanalizowanych

dr Karol Trojanowicz,
inż. Gabriela Krauz

Aktywność biomasy autotroficznej i heterotroficznej w osadzie czynnym w lokalnej oczyszczalni ścieków

dr Karol Trojanowicz,
inż. Kamil Szczepek

Sterowanie procesem denitryfikacji w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z wykorzystaniem pomiaru potencjału redoks

dr Karol Trojanowicz,
inż. Andrzej Gliński 

Implementacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego na układach FPGA

dr inż. Jolanta Wojtowicz

Wpływ nieciągłości struktury na wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych

dr inż. Dorota Chodorowska

Jan Szczepanik – nauczyciel fizyki podglądający pracę w zakładach tkackich w Korczynie

mgr Joanna Półchłopek
Modelowanie trwałości innowacyjnych produktów
mlecznych na przykładzie serów twarogowych
dr inż. Jolanta Baran, dr inż. Małgorzata Źródło-Loda, dr inż. Magdalena Dykiel

Wykorzystanie metody elementów skończonych w modelowaniu wybranych połączeń konstrukcji stalowych

dr inż. Dariusz Leń