XIII Olimpiada Pielęgniarska im. dr. J. Fetlińskiej

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w XIII Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr. J. Fetlińskiej.

Olimpiada Pielęgniarska przebiega w  trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) – 21.03.2023 r.

II etap w formie pisemnej i ustnej (proces pielęgnowania) – 18.04.2023 r.

III etap –  prezentacja multimedialna – 22.05.2023 r.

Zchęcamy do zapoznania się z regulaminem