XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

W roku akademickim 2019/2020 studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie będą brali udział w XI edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej .

Olimpiada będzie przebiegała w trzech etapach:

Etap I

Forma pisemna (test jednokrotnego wyboru).

I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 8.30.

Etap II

Forma ustna i pisemna (proces pielęgnowania).

II etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 19 marca 2020 roku o godzinie 10.00.

Polega on na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową Komisją II Etapu Olimpiady.

Etap III

Prezentacja multimedialna.

III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu 11 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej.

Studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo Naszej Uczelni serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w Olimpiadzie !!!

(MD, DM)

no images were found