X Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

W roku akademickim 2018/2019 studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie biorą udział w X edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej .

Olimpiada będzie przebiegała w trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)

II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania)

III etap – prezentacja multimedialna.

Etap I

I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w X Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 8.30.

Etap II

II etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w X Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10.00.

Polega on na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową Komisją II Etapu Olimpiady.

Etap III

III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej.

Temat prezentacji : Pacjent onkologiczny/psychiatryczny/internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo Naszej Uczelni serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w Olimpiadzie i intelektualnej rywalizacji z innymi!!!

 

(MD)