X Finał Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Tegoroczny X Finał Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej odbył się w dniu16 maja 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 

Do finału zostało zgłoszonych 22 uczestników, którzy reprezentowali 13 Uczelni. Każdy z finalistów miał przedstawić prezentację multimedialną, której tematem przewodnim był „Pacjent onkologiczny/ psychiatryczny/internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. 

Prezentacje przygotowywali finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun naukowy – nauczyciel akademicki mógł wystąpić wyłącznie w roli doradcy na ostatnim etapie tworzenia prezentacji. 

Naszą Uczelnie reprezentowały 2 studentki III roku kierunku Pielęgniarstwo, tj. Sabina Majda i Joanna Leśniak, które wygrały II etap Olimpiady Pielęgniarskiej, wraz z opiekunem panią mgr Stanisławą Olszyk. 

Praca pani Sabiny Majdy „Pacjent onkologiczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”, zajęła III miejsce w klasyfikacji końcowej X Finału Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Bardzo dobrze przyjęta była też praca pani Joanna Leśniak pt.: „Młody pacjent internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”.

Jeszcze raz gratulujemy naszym studentkom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

(MD, AK)