Wyróżnienie Studentów SKN Symulacji Medycznej podczas IX Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy w Lublinie

W dniach 14 – 15 maja br. studentki kierunku Pielęgniarstwo tj. Anna Chudy, Gabriela Gerlach, Kamila Mandela,  uczestniczyły w IX Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Reprezentując Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej przedstawiły prezentację na temat „Wpływ symulacji medycznej na umiejętności praktyczne”, za którą otrzymały wyróżnienie.

Opiekunem naukowym pracy była mgr Katarzyna Studnicka. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uczestniczyły w niej osoby z całego kraju, konferencja podzielona była na 6 sesji naukowych m.in. Edukacja medyczna i komunikacji, do której należała praca naszych studentów.  Konferencja podzielona była na dwa dni. 14-ego maja o godzinie 10 rozpoczęło się  uroczyste otwarcie konferencji na platformie Zoom. Następnie odbyły się wykłady inauguracyjne : dr hab. n .med. Katarzyna Drabko : „Ocena kompetencji na UM w Lublinie”, dr hab. n. med. Michał Nowakowski: „Znaczenie oceny w edukacji medycznej”, lek. Mirosław Sławiński  „Moje wspomnienia – jak symulacja medyczna wpłynęła na moje życie”.

Około godziny 12-ej rozpoczęto zawody SimChallenge.

Studentkom i opiekunowi bardzo serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów