Wyniki II Etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Wyniki II Etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 24 marca 2022 roku.

Najwyższa liczba uzyskanych punktów: 20 pkt.

Liczba studentów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady:

1. Nr albumu 24025  –  18 pkt.

2. Nr albumu 22025  –  18 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, który odbędzie się 20. 05. 2022 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mocickiego w Ciechanowie.

(MD, ES)