Wyniki II Etapu XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Wyniki II Etapu XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 23 marca 2021 roku.

Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 18 pkt.

Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady:      

1. Nr albumu 23989  –  18 pkt.
2. Nr albumu 23999  –  16 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, który zostanie zorganizowany przez Uniwersytet Rzeszowski 10 maja 2021 r. o godzinie 10.00