Wyniki II Etapu X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Wyniki II Etapu X  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w dniu 19 marca 2019 roku.

Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 20 pkt.
Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady:
1. Nr albumu 22412  –  20 pkt.
2. Nr albumu 22418  –  18 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, który odbędzie się 16.05.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

(MD, DM)