Wyniki I Etapu X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Wyniki I Etapu X  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w dniu 26 lutego 2019 roku

Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 45 pkt.

Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:
                1. Nr albumu 22418    –     45 pkt.
                2. Nr albumu 22412     –    45 pkt.
                3. Nr albumu 22411     –    42 pkt.
                4. Nr albumu 22387     –    42 pkt.
                5. Nr albumu 22382     –    41 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

 

(MD)