Wyjazd pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w ramach programu Erasmus +

W dniach 30. 05 – 03. 06. 2022 pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: dr n. o zdr. Edyta Kwilosz, mgr Agata Zbylut oraz mgr Agnieszka Kijowska uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym do Universidad de Huelva w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +.

Podczas pobytu poznano funkcjonowanie uczelni, zapoznano się z bazą dydaktyczną (pracowniami ćwiczeń pielęgniarskich, biblioteką oraz salami wykładowymi), a także trybem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Wyjazd był okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz pozyskania wielu innych korzyści płynących z wzbogacania wiedzy podczas wyjazdu dla nauczycieli. Dobrem dodanym była możliwość zwiedzania słonecznej Andaluzji.