Wspólnie, aż 384 osoby wykonywały RKO!!!

Dnia 16 października 2019 r. już po raz piąty Zakład Pielęgniarstwa i Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, włączając się w ogólnopolską kampanię WOŚP-u, zorganizowali w Krośnie akcję bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym roku akcję razem z PWSZ w Krośnie współorganizował Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, który przyprowadził największą rzeszę młodych ratowników gotowych do działania.

            Wydarzenie odbyło się na Hali MOSiR, przy ulicy Legionów. Po przeprowadzeniu wstępnego instruktażu oraz przedstawieniu głównych zasad bicia rekordu, punktualnie o 12.00 rozpoczęło się wspólne wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej równocześnie na 22 fantomach. Wspólnie do działania prócz dwóch placówek edukacyjnych przystąpili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie, Zastęp Strzelecki „Strzelec”1910 Krosno oraz grupa SIM PCK Krosno.

            Nie zabrakło również znakomitych gości, którzy uświetnili wydarzenie, wśród, których należy wymienić Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna Pana Bronisława Barana, Ratowników Medycznych z Pogotowia Ratunkowego z Krosna i Strzyżowa, jak również członków Państwowej Straży Pożarnej z Krosna, którzy na event przybyli bezpośrednio po powrocie z akcji.

            Po 30 minutach wykonywania bez przerwy RKO, przeliczeniu i weryfikacji uczestników okazało się, że w tym roku udało się pobić krośnieński rekord, bowiem w akcji wzięło udział aż 384 osoby.

            Serdeczne gratulacje składamy organizatorom akcji oraz wszystkim, którzy wzięli w niej udział krzepiąc ideę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 (MD, DM)