Warsztaty dla uczniów klas promedycznych !!!

Dnia 1 kwietnia 2022 r. Zakład Pielęgniarstwa wspólnie z Zakładem Położnictwa zorganizowały warsztaty dla uczniów klas promedycznych z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Za organizację ww. wydarzenia oraz za jego logistykę odpowiedzialna była dr Edyta Kwilosz – p. o. Kierownika Centrum Symulacji Medycznej.

Pierwszy warsztat: Pomiarów wykonywanie – stanu zdrowia ocenianie, przygotowany został przez dr Edytę Szydło oraz dr Ewę Smoleń. Stoisko dało uczniom  możliwość poznać techniki pomiarów, które odzwierciedlają realny stan zdrowia. Uczniowie mogli tutaj m. in. dokonać pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz tkanki tłuszczowej.

Drugi z warsztatów zatytułowany: Pomoc w cukrzycy – w domu, pracy i na ulicy został przygotowany przez mgr Dawida Makowicza, a uczestnicy szkolenia mogli podczas niego nauczyć się praktycznych czynności, które z pewnością mogą się przydać w przypadku konieczności pomocy osobie z cukrzycą. Młodzi adepci nauk medycznych zmierzyli się tutaj z pomiarem glikemii, podawaniem insuliny oraz glukagonu.

Przygotowane warsztaty były dla uczniów klas promedycznych doskonałą sposobnością na przeniesienie posiadanej wiedzy teoretycznej na praktykę oraz sprawdzeniem się, czy wybrany kierunek jest tym, w którym będą chcieli się realizować w przyszłości zawodowej.

(M. D., D. M.)