Studia drugiego stopnia – spotkanie z opiekunem roku

Szanowni Państwo

Studenci I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

W związku z rozpoczęciem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo pierwsze spotkanie organizacyjne dla studentów z opiekunem roku zaplanowane jest w dniach 25 i 26 lutego br.:

25.02.2021r. godz. 14.00

I rok, studia drugiego stopnia/stacjonarne

Opiekun: dr Edyta Kwilosz

26.02.2021r. godz. 15.00

I rok, studia drugiego stopnia/niestacjonarne

Opiekun: dr Renata Dziubaszewska

Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany  przez opiekunów na Państwa prywatne konta podane przy Rekrutacji.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z procesem dydaktycznym w tym harmonogramem zajęć oraz organizacją procesu kształcenia  praktycznego.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Dziura

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa