Ratowanie to dla każdego zadanie!

Rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020 był dla Zakładu Pielęgniarstwa okazją na promowanie idei udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów szkół podstawowych z Krosna. Przez trzy semestry nauczyciele akademiccy realizowali projekt „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie” w ramach modułu „Ratowanie to dla każdego zadanie”, podczas którego przeszkolili 190 uczniów.

W czasie prowadzonych zajęć uczestnicy projektu zapoznali się ze sprzętem ratowniczym, nauczyli się udzielać pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz bez niego, zaznajomili się z zasadami postępowania wystąpienia wypadku komunikacyjnego,poznali najczęstsze urazy powstające latem i zimą oraz nauczyli się postępowania w przypadku powstania tych urazów. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zajęć byli mgr Agata Zbylut, mgr Dawid Makowicz, mgr Małgorzata Moskal-Szybka oraz mgr Edyta Szydło. Wielokrotne prowadzenie szkoleń oraz doświadczenie w zawodzie pozwoliło prowadzącym w sposób niezwykle ciekawy przedstawić tą niezwykle ważną tematykę oraz przedstawić rzeczywiste sytuacje, z którymi szkoleniu będą mogli spotkać się w życiu.

Młodzi adepci ratownictwa rzetelnie podeszli do tematyki, aktywnie zadawali pytania podczas prezentacji sytuacji, w których może dojść do zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego, chętnie uczestniczyli w prowadzonych ćwiczeniach. Pierwsze zadaniarealizowali na fantomie, lecz dopiero sytuacja wspólnego podejmowania na sobie pewnych różnych działań ratowniczych nadała im realności sytuacji, które mogą się zdarzyć w ich przyszłym życiu.

Projekt, który realizowany był w Zakładzie Pielęgniarstwa, pokazał młodym ludziom z Krosna, że pomaganie innym w sytuacji zagrożenia życia wcale nie jest takie trudne i czasami nie trzeba zrobić wiele, wystarczy drobna interwencja aby móc uratować komuś życie.