Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

W dniu 4 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyło się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W uroczystościach udział wziął Podsekretarz Stanu, Minister Zdrowia Janusz Cieszyński oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura przywitała licznie zgromadzonych gości, w tym władze Uczelni – Jego Magnificencję Rektora PWSZ prof. Grzegorza Przebindę, Prorektora do spraw rozwoju prof. Zbigniewa Barabasza, Prorektora do spraw studiów dr Dominika Wróbla oraz Kanclerza mgr Franciszka Tereszkiewicza.

Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, dr Renata Rabiasz, wygłosiła wykład pt. „Istota nauczania metodą symulacji medycznej”, przybliżając zebranym podstawowe zagadnienia związane z symulacją medyczną, jej funkcjonowaniem i zastosowaniem w systemie edukacji.

Drugi wykład pt. „Rozwój i rola  Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w kształceniu studentów na kierunku pielęgniarstwo” przedstawiła mgr Katarzyna Studnicka – Koordynator MCSM. W swoim wystąpieniu zaprezentowała założenia projektu, z którego pochodzi finansowanie MCSM oraz historię symulacji medycznej w kształceniu pielęgniarek.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali prof. Grzegorz Przebinda Rektor PWSZ, dr Renata Rabiasz dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, pan Piotr Przytocki prezydent Miasta Krosna oraz honorowy gość uroczystości pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Przybyli goście mogli zwiedzić pracownie Centrum Symulacji oraz ich wyposażenie i sprzęt, jaki został zakupiony na potrzeby funkcjonowania MSCM ze środków przeznaczonych na realizację projektu Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie uroczystego otwarcia został przedstawiony scenariusz symulacyjny z udziałem studentów II roku, który został przygotowany pod kierownictwem mgr Dawida Makowicza.


Aby zobaczyć całą galerię kliknij tutaj.