Obchody Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej w KPU w Krośnie

W dniach 14-15 września br. Centrum Symulacji Medycznej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przyłączyło się do obchodów Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej. Organizowane wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych szkół oraz gości. W zaplanowanych przez nas warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Zakładu Pielęgniarstwa wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3-go Maja w Krośnie oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Drugiego dnia Centrum Symulacji Medycznej odwiedziła i wzięła udział w warsztatach kadra zarządzająca Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie.