Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W dniach 12-14 września 2019 roku pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa oraz studenci kierunku pielęgniarstwo czynnie uczestniczyli Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” w Lublinie. Konferencja została zaplanowana i towarzyszyła obchodom Jubileuszu 50-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Główne zagadnienia konferencyjne to: 

  • dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki;
  • potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;
  • dynamika zmian i rozwój systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;
  • bezpieczna pielęgniarka-bezpieczny pacjent: wyniki badań naukowych;
  • zarządzanie i przywództwo w pielęgniarstwie;
  • konflikty wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialność zawodowa;
  • zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metody badań i analizy danych, badania interdyscyplinarne – doświadczenia europejskie i krajowe;
  • pielęgniarstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategia działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;
  • rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki;

 To duże międzynarodowe wydarzenie pielęgniarskie z szeroką ofertą wykładów głoszonych przez znamienitych wykładowców, m.in. 20 wybitnych przedstawicieli nauki z zagranicy, specjalistów pielęgniarstwa, jak też dyskusja panelowa nt. Strategii działań w celu umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek i oferta ciekawych warsztatów tematycznych zarówno z zakresu badań naukowych i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie, stworzyło przestrzeń do wymiany poglądów i nawiązania międzynarodowej współpracy. Poza walorami naukowymi można było skorzystać z walorów turystycznych urokliwego Lublina.