Kwalifikacja studentki kierunku Pielęgniarstwo do drugiego etapu w Międzynarodowym Konkursie o nagrodę Pielęgniarską Królowej

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wyjątkowe stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej. O stypendium można się ubiegać jedynie indywidualnie.

Nagroda została ustanowiona w 2013 r. jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii. Stypendium jest przyznawane co roku i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

Student/ka, której przyznano nagrodę otrzyma kwotę 25 000 PLN oraz możliwość udziału w praktyce trwającej przynajmniej 6 miesięcy. Praktyka realizowana jest w Polsce oraz w innych krajach, a jej celem jest zaoferowanie studentowi/studentce wysoce wartościowego stażu, na który złożą się różne doświadczenia i związana z nimi wiedza.

Student opisuje swój innowacyjny pomysł na usprawnienia w opiece nad osobami starszymi lub osobami cierpiącymi na demencję.

We wrześniu 2018r. studentka IV roku kierunku Pielęgniarstwa pani Edyta Banek zgłosiła się do konkursu ze swoim innowacyjnym pomysłem „Tylko dwie godziny, a tak wiele.” Zakładał on codzienne, systematyczne, trwające 2 godziny spotkania towarzyskie dla seniorów.

W trakcie tych spotkań możliwe by było wspólne rozwiązywanie krzyżówek, zagadek muzycznych, rebusów itp. zadań, z dużym uwzględnieniem czasu dzieciństwa i młodości seniorów, czyli: muzyka z dawnych lat, poezja, gry towarzyskie. Takie działanie pozwoliłoby „wyruszyć”  wspomnieniami w przeszłość i spojrzenie na miniony czas na nowo.

Z ponad 350 zakwalifikowanych projektów studentka naszej Uczelni zakwalifikowała się do II etapu konkursu. Ostatecznie konkurs wygrała studentka Pielęgniarstwa I roku studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zwycięski projekt „Listy od przyjaciela”, polegający na systematycznej wymianie korespondencji między wolontariuszami, a pensjonariuszami domów seniora, ma na celu poprawę kondycji psychicznej osób starszych, bez sięgania po środki farmakologiczne. Starsze, samotne osoby będą mogły dzięki temu poczuć się dla kogoś ważne.

MD