Laureaci

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki  oparte jest na zagłębieniu wiedzy teoretycznej, ale również w znacznej części na kształceniu umiejętności praktycznych. Chcąc docenić trud i poświęcenie opiekunów praktyk zawodowych utworzono konkurs na najlepszego opiekuna  praktyk zawodowych.

Nagrodę w postępowaniu konkursowym przyznano:

 • w 2008 roku Pani Małgorzacie Kurowskiej,
 • w 2009 roku Pani Halinie Filip,
 • w 2010 roku Pani Lucynie Pacek,
 • w 2011 roku Pani Marioli Bocheńskiej,
 • w 2012 roku Pani Teresie Urbaniak,
 • w 2013 roku Pani Halinie Sińczak,
 • w 2014 roku Pani Barbarze Dobrzańskiej,
 • w 2015 roku Pani mgr Helenie Rajchel-Sołtysik,
 • w 2016 roku Pani mgr Krystynie Krygowskiej,
 • w 2017 roku Pani mgr Dorocie Guśpiel,
 • w 2018 roku Pani mgr Ewie Eibin,
 • w 2019 roku Pani mgr Stanisławie Stoparczyk,
 • w latach 2020-2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną zawieszono postępowanie konkursowe.