Ankieta konkursowa

Szanowny Studencie,
Bardzo proszę o anonimowe wyrażenie opinii dotyczącej osoby NAJLEPSZEGO opiekuna praktyk zawodowych i jego działań na rzecz właściwej realizacji tej formy kształcenia.
Nazwisko i imię najlepszego opiekuna wg CIEBIE:   ………………………………………….
Proszę o określenie na skali od 0 do 10 punktów następujących kryteriów oceny:

1.    0———————————————————–10pkt.
PREZENTOWANA POSTAWA ZAWODOWA

2.    0———————————————————–10pkt.
PUNKTUALNOŚĆ ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ

3.    0———————————————————–10pkt.
WYJAŚNIANIE I OKREŚLANIE ZADAŃ PRAKTYCZNYCH STUDENTOWI

4.    0———————————————————–10pkt.
PRZESTRZEGANIE ZNANYCH ZASAD I  PROCEDUR POSTĘPOWANIA

5.    0———————————————————–10pkt.
WYZWALANIE INICJATYWY I TWÓRCZEJ POSTAWY STUDENTÓW

6.    0———————————————————–10pkt.
WŁAŚCIWE RELACJE INTERPERSONALNE STUDENT-NAUCZYCIEL

7.    0———————————————————–10pkt.
STWORZONE WARUNKI DO DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH