Konkurs im. Barbary Lala

REGULAMIN KONKURSU
im. Barbary Lala dla studenta kierunku pielęgniarstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – 2020/2021

Zarządzenie nr 25_21 w sprawie Regulaminu konkursu im. Barbary Lala całość


Życiorys
W 2005 roku z krótka wizytą w Krośnie bawiła p. Barbara Bradford Lala, emerytowana pielęgniarka i nauczycielka zawodu pielęgniarskiego ze Stanów Zjednoczonych. Krosno bardzo się jej spodobało. Była szczerze zainteresowana problemami kształcenia pielęgniarek w Polsce. Obejrzała Zakład  Pielęgniarstwa w naszej uczelni, dzieliła się z nami swoimi wspomnieniami i doświadczeniami. Wkrótce po tej wizycie dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora i po krótkiej hospitalizacji podjęła decyzję o ostatniej w swoim życiu przeprowadzce. Postanowiła ostatnich kilka miesięcy swego życia spędzić w Krośnie, z synem Jackiem, który jest pracownikiem naszej uczelni.
Właśnie wtedy zrodził się pomysł stworzenia funduszu stypendialnego, który wspierałby najlepszych studentów pielęgniarstwa w Krośnie. W Stanach Zjednoczonych tradycja takich filantropijnych działań na rzecz zdolnych studentów jest głęboko zakorzeniona – ich środki pochodzą jedynie od prywatnych darczyńców. Barbara Lala nie dożyła ustanowienia funduszu stypendialnego, o którym marzyła. Zmarła w Krośnie 30 stycznia 2007 roku. Jednak to marzenie postanowił zrealizować jej syn, oferując wsparcie finansowe dla idei Funduszu Stypendialnego im. Barbary Lala. Pan Rektor ustanowił Fundusz wydzielając subkonto, na które osoby prywatne będą wpłacać dobroczynne środki. Jego kapituła co roku przyznawać będzie jednorazowe stypendia dla studentów pielęgniarstwa: jedno dla studentów III roku w wysokości 3000 zł i jedno dla studentów II roku w wysokości 1000 zł.

Stypendium im. Barbary Lala ma jednak nie tylko wymiar finansowy. Dla nas ważne jest, że ustanowiła je emerytowana pielęgniarka i nauczycielka zawodu, przez całe życie oddana idei pomocy cierpiącym i opieki nad słabszymi. Pamięć o p. Barbarze, jej pracy w zawodzie i w kształceniu młodych  kadr może być wzorem postępowania dla naszych studentów i kadry.

Krótko przedstawię sylwetkę p. Barbary.

Barbara Bradford Lala urodziła się na Florydzie w 1929 roku. Dyplom pielęgniarki zdobyła w stanie Louisiana, a pierwszą pracę podjęła w dużym stanowym szpitalu w Akron City w Ohio. Po kilku latach wróciła na Florydę, gdzie prócz pracy pielęgniarki oddała się działalności w Stowarzyszeniu Pielęgniarek, którego wiceprezesem został wkrótce. Już wtedy zaczęła publikować artykuły na temat procedur pielęgniarskich w American Journal of Nursing.
Szczyt kariery Barbary Lali przypadł na czas jej pobytu w Seton w stanie Texas, gdzie nadzorowała kształcenie praktyczne młodych pielęgniarek, uczestniczyła w definiowaniu i ulepszaniu procedur, nadal publikowała. Do najważniejszych artykułów p. Lali i należą te dotyczące opieki  nad pacjentem  cierpiącym  na raka  jąder, w których wykorzystała doświadczenia z pracy z Lancem  Armstrongiem, amerykańskim  rowerzystą, zwycięzcą m. in. Tour de France. Po kilku latach działalności w  Teksańskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek została wybrana na jego przewodniczącą. Po przejściu na emeryturę nadal spotykała się z grupami adeptów pielęgniarstwa, by przekazać młodym etos pracy  pielęgniarki, w  który całe życie wierzyła. Problemy kształcenia pielęgniarek zawsze leżały na sercu p. Barbarze. Ta cześć pasji i misji jej życia będzie się wypełniać dalej dzięki Funduszowi Stypendialnemu  im. Barbary Lala.


STYPENDYŚCI

Po raz pierwszy w historii naszej uczelni i utworzenia kierunku Pielęgniarstwo przyznano stypendium im. Barbary Lala  studentom II  i  III  roku studiów stacjonarnych  kierunku Pielęgniarstwo.

Decyzją Kapituły Funduszu w roku akademickim  2007/2008 stypendystami zostali:
Studentka II roku:  Małgorzata Kowalczyk
Student III roku : Krzysztof Grabowski

Decyzją Kapituły Funduszu w roku akademickim  2008/2009 stypendystami zostali:
Studentka II roku:  Ewelina Augustynek
Student III roku : Marzena Rysz

Decyzją Kapituły Funduszu w roku akademickim  2009/2010 stypendystami zostali:
Studentka II roku:  Kinga Fudacz
Student III roku : Janusz Kasprzyk

Po kilku latach przerwy od roku akademickiego 2018/2019 ponownie zostaje wznowiony konkurs. Zgodnie z Regulaminem przeznaczony jest on dla studentów studiów stacjonarnych II i III roku kierunku Pielęgniarstwo. W  konkursie mogą brać udział wszyscy studenci, którzy będą oceniani w zakresie następujących kryteriów: średnia ocen  z ostatniego semestru, postawa zawodowa oraz deklaracja podjęcia pracy w Polsce przez co najmniej 2 lata.

Na podstawie Regulaminu Konkursu im. Barbary Lala dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie Kapituła Konkursu w roku akademickim 2018/2019 dokonała jednomyślnego wyboru przyznając następujące nagrody dla:

Agnieszki Gorczycy, studentki III roku kierunku Pielęgniarstwo
Justyny Fijałkowskiej, studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo
Bożeny Chmielowskiej, studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo

Studentki wyróżniły się swoją postawą, kulturą osobistą oraz wykazały się dodatkowymi aktywnościami wykraczającymi poza zakres obowiązków studenta. Dały się poznać jako osoby ambitne, solidne, troskliwe, empatyczne, otwarte i wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. W prowadzonych działaniach były kreatywne, sumienne, zawsze wzorowo wywiązujące się ze swoich obowiązków, a ponadto znajdujące czas na bezinteresowną pomoc słabszym, chorym, cierpiącym i potrzebującym. Dobro drugiego człowieka zawsze przekładały ponad swoje.

Cechowała ich ambicja, bardzo wysoki poziom wiedzy, który będą umiały wykorzystać w praktyce – co jest istotne w pracy pielęgniarki. W opinii pracowników Zakładu Pielęgniarstwa studentki cechują się nienagannym zachowaniem, punktualnością oraz sumiennością.