II Międzynarodowa Konferencja „Symulacja medyczna – praktyczne zastosowania i technologie”

W dniu 11 marca 2022 roku 8 pracowników Zakładu Pielęgniarstwa wzięło udział w II Międzynarodowej Konferencji „Symulacja medyczna – praktyczne zastosowania i technologie” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja miała na celu współdzielenie się zdobytym doświadczeniem z zakresu symulacji medycznej oraz odkrycie nowych zastosowań dla tej metody nauczania, tak by możliwe było stworzenie współdziałających i kooperujących Centrów Symulacji Medycznej na terenie nie tylko Polski, ale i całego świata. Podczas konferencji zwrócono uwagę słuchaczy na potrzebę rozwijania i udoskonalania symulacji medycznej, pokazano także jak wykorzystać zasoby symulacyjne do badań naukowych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są sposoby, aby szkolenie symulacyjne było ciekawym doświadczeniem, zarówno dla uczestnika jak i prowadzącego. W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja posterowa, w której uczestnicy mogli zaprezentować wyniki swoich prac badawczych.

Udział w konferencji umożliwił pracownikom Uczelni zdobycie wiedzy na temat innowacyjnego narzędzia nauczania jakim jest symulacja medyczna  i jak najlepszego wykorzystania tego narzędzia w praktyce.