I Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

W dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyło się I Sympozjum Symulacji Medycznej Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek organizowane przez Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Uroczystego otwarcia Sympozjum w imieniu władz Uczelni dokonał prorektor ds. studiów – dr Dominik Wróbel.

Wykład inaugurujący pt. Symulacja opieki zdrowotnej w kształceniu studentów pielęgniarstwa wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Danuta Zarzycka, przybliżając słuchaczom znaczenie symulacji medycznej w opiece zdrowotnej.

„Doświadczenie historyczne, ewolucja i perspektywy kształcenia pielęgniarek metodą symulacji medycznej w Anglii” to temat drugiego wystąpienia – gościa specjalnego Sympozjum – pana Andrew Sykes’amenadżera Centrum Symulacji Medycznej przy Royal Brompton Hospital w Londynie. Kolejnym prelegentem był dr Grzegorz Cebula – Kierownik Centrum Symulacji Medycznej CM UJ, który w bardzo interesujący sposób przedstawił wykład Symulacja medyczna drogą do unikania błędów medycznych. Następnie mgr Grzegorz Kucaba, kierownik MCSM Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentował wykład na temat Możliwości i ograniczenia nowoczesnego Centrum Symulacji MedycznejNa zakończenie części wykładowej mgr Marek Dąbrowski, pracownik Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wygłosił wykład pt. Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce – czas najwyższy! Możliwości symulacji medycznej.

W kolejnej części uczestnicy sympozjum wzięli udział w warsztatach, prowadzonych przez specjalistów z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej. Planowanie pielęgniarskiej sesji symulacyjnej (Planning a nurses simulation session) poprowadził dla uczestników Sympozjum Andrew Sykes; Trening zarządzania błędami w symulacji medycznej poprowadził mgr Jarosław Sowizdraniuk z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kolejne dwa warsztaty prowadzone były przez pracowników dydaktycznych PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie – pierwszy z nich dotyczył Nauczania umiejętności pielęgniarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z wykorzystaniem symulacji medycznej, który poprowadziły mgr Alicja Śnieżek oraz mgr Agata Zbylut, drugi zaś Zarządzania emocjami w pracy pielęgniarki, który poprowadziła mgr Stanisława Olszyk.

Na zakończenie sympozjum została przygotowana dyskusja panelowa pt. Wartości symulacji medycznej w rozwoju pielęgniarstwa poprowadzona przez Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzatę Dziurę oraz Koordynator MCSM – mgr Katarzynę Studnicką. W charakterze ekspertów wystąpili wyżej wymienieni prelegenci. Dyskusja stała się szansą na wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej. Uroczystego podsumowania sympozjum dokonała prof. dr hab. Danuta Zarzycka.

W sympozjum wzięli udział pracownicy i studenci z uczelni z Jarosławia, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Nowego Targu, Opola, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka, Tarnowa i Zamościa.

Serdecznie dziękujemy wszystkich prelegentom, przybyłym gościom oraz uczestnikom sympozjum. Mamy nadzieję, że pozwoliło ono na poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń oraz na nawiązanie nowej owocnej współpracy między Monoprofilowymi Centrami Symulacji.

Do zobaczenia za rok!

 

Sympozjum było realizowane w ramach projektu pn. „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0076/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

K.S., M.D.