I etap XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Dnia 1 marca 2022r. studenci III roku kierunku pielęgniarstwo Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przystąpili do I etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Etap I odbywał się jednoczasowo we wszystkich Uczelniach biorących udział w Olimpiadzie. Test jednokrotnego wyboru zawierał 60 pytań zamkniętych, jednakowych we wszystkich Uczelniach. Zakres tematyczny testu odpowiadał efektom uczenia się  z przedmiotów:    

 • Podstawy Pielęgniarstwa                                                                                                                          
 • Choroby wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne
 • Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne                                                                                                                               
 • Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne                                                                                                                        
 • Anestezjologia i Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady. Etap II polegał będzie na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania pacjenta, zgodnie z podanym opisem stanu pacjenta oraz omówieniu go przed członkami Zakładowego Komitetu Organizacyjnego.  

Do II etapu  przystąpi 7 osób.

NR ALBUMU:

 1. 25010 – 44 pkt.
 2. 25023 – 43 pkt.
 3. 25025 – 42 pkt.
 4. 24025 – 39 pkt.
 5. 25008 – 38 pkt.
 6. 23987 – 38 pkt.
 7. 24101 – 38 pkt.

Życzymy powodzenia

Małgorzata Moskal-Szybka

Koordynator Olimpiady