Gminny Test Coopera w Jedliczu

W dniu 2 czerwca 2019 roku przy hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu odbył się gminny Test Coopera. Do testu mógł przystąpić bezpłatnie każdy mieszkaniec gminy Jedlicze mający ukończone co najmniej 13 lat.

Test Coopera to próba wysiłkowa, która pomaga określić kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci. Test opracowano w 1968 roku przez zespół dr. Kennetha H. Coopera i miał służyć głównie potrzebom armii Stanów Zjednoczonych.

Sam test jest stosunkowo prosty i polega na 12-minutowym nieprzerwanym biegu w znanym terenie. Dziś jest stosowany do podstawowego zbadania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Co roku w Polsce odbywa się kilkanaście oficjalnych testów Coopera.

Obok hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu przy ulicy Kościuszki swoje stoiska rozstawili też przedstawiciele Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Na miejscu uczestnicy Testu Coopera i widzowie mogli między innymi dokonać pomiaru wartości ciśnienia tętniczego krwi, sprawdzić poziom glukozy w organizmie, a także poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo na stoiskach prezentowana była szeroka i różnorodna oferta edukacyjna przygotowana przez PWSZ Krosno.

Wszystkim uczestnikom Gminnego Testu Coopera w Jedliczu gratulujemy osiągniętych wyników sportowych. Odwiedzającym nasze stoiska dziękujemy za duże zainteresowanie oraz ciekawe pytania i rozmowy.

(MD, AK)