Finał XII Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

W dniu 20 maja 2022 roku odbył się finał XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego gospodarzem była Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Karpacką Państwowa Uczelnię w Krośnie reprezentowały dwie studentki trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w drugim etapie Olimpiady: Filak Aleksandra i Mandela Kamila. Wraz ze studentkami do Ciechanowa pojechała mgr Stanisława Olszyk.

W olimpiadzie udział brały studentki i studenci z 12 uczelni z całej Polski. Każdą uczelnię reprezentowały dwie osoby.

Finał Olimpiady polegał na przygotowaniu i przedstawieniu przez finalistów prezentacji multimedialnej, do wyboru były dwa tematy: „Multimedia – narzędziem pracy pielęgniarki/pielęgniarza” lub „Autonomia w pracy pielęgniarki/pielęgniarza”.

Olimpiadę rozpoczęła się oficjalnym otwarciem i powitaniem przez dr n.med. Ewę Wiśniewską oraz Katarzynę Korycińską-Koniczuk. Następnie dr n.med. Marianna Charzyńska-Gula zaprezentowała „Wspomnienia o Janinie Fetlińskiej”. Kolejnym punktem Olimpiady było przedstawienie swojej ubiegłorocznej pracy przez laureatkę XI Finału, prezentacja nosiła tytuł „Pielęgniarki bohaterkami codzienności Covid-19. Następnie odbyła się prezentacja sylwetek finalistów oraz przedstawienie przez studentów przygotowanych samodzielnie prezentacji.

 W olimpiadzie udział brało 24 studentów, poziom przedstawienia i wykonania prezentacji był bardzo wysoki. Studentki naszej uczelni znalazły się w ścisłym top 10, zajmując 6 i 7 miejsce. Olimpiada pozwoliła zawrzeć nowe znajomości oraz nabyć doświadczenia. Finalistom oraz wszystkim uczestnikom życzymy samych sukcesów.