Dyplomatorium 2022

Dnia 20 lipca 2022 r. na auli na ul. Kazimierza Wielkiego 4, odbyło się dyplomatorium absolwentów Kierunku Pielęgniarstwo. Miało ono niezwykły charakter, gdyż zostało zorganizowane po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Wydarzenie poprowadziła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – mgr Małgorzata Dziura.

Uroczystości rozpoczęły się od przemów władz Uczelni J. M. Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. KPU, Prorektora ds. Rozwoju – dr Agnieszki Woźniak oraz Dyrektora Instytutu Zdrowia i Gospodarki – dr. inż. Małgorzaty Górki, którzy pogratulowali studentom osiągniętych wyników, zachęcili do profesjonalnego wykonywania zawodu oraz zmotywowali ich do dalszego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

Przed otrzymaniem dyplomów absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, ślubując, że zawód pielęgniarski będą wykonywać odpowiedzialnie oraz z poszanowaniem godności człowieka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymało aż 17 osób, co jest jednym z najlepszych wyników uzyskanych w historii kierunku. Natomiast 6 studentów otrzymało dyplom wyróżnienia za najlepiej napisane prace licencjackie. Łącznie w tym dniu dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo odebrało 61 osób.

Dyplomatorium było również okazją do nagrodzenia studentów, którzy szczególnie wyróżniali się podczas 3-letniego toku studiów wiedzą, postawą, podjętymi działaniami oraz osiągniętymi sukcesami. Studenci zostali wyróżnieni za działalność w Studenckich Kołach Naukowych, zajęcie czołowych miejsc podczas XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, zajęcie 3 miejsca podczas II Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej Sim_Challenge_ 2022 oraz pełnienie funkcji starosty i zastępcy starosty. Najbardziej zasłużeni studenci: Jakub Kluska, Gabriela Gerlach oraz Kamila Mandela, zostali ponadto laureatami Konkursu im. Barbary Lali.

Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem Hymnu Pielęgniarskiego oraz pamiątkowymi zdjęciami.