Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Kierunek Pielęgniarstwo na podstawie Decyzji nr 40/V/2019 uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na okres 4 lat.