Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki

W dniu 14 maja 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu oraz Dyplomatorium studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Uroczystość przygotowały i poprowadziły – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pani mgr Małgorzata Dziura oraz opiekun II roku studiów stacjonarnych Pani mgr Edyta Szydło. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wiceprezydent Miasta Krosna – Bronisław Baran, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, Prorektor ds. Studiów Dominik Wróbel, Kanclerz PWSZ mgr Franciszek Tereszkiewicz. Obecni byli także Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów, nauczyciele akademiccy. Na uroczystośćprzybyli przedstawiciele Organizacji Pielęgniarskich, przedstawiciele Zarządu Szpitala Krośnieńskiego, Pielęgniarki Naczelne Szpitali, Pielęgniarki Oddziałowe, konsultanci z różnych dziedzin pielęgniarstwa, mentorki pielęgniarstwa ziemi krośnieńskiej. W uroczystościach uczestniczyła pani prof. Elżbieta Piontek, pani prof. Danuta Zarzycka i gośćspecjalny uroczystości -pani Uliana Kutyanska,która  była wykładowcą pielęgniarstwa i historii medycyny Lwowskiego Medycznego Instytutu Pielęgniarstwa i Laboratorium Diagnostyki Andrzeja Krupyńskiego.

Pierwszym etapem uroczystości była ceremonia ślubowania Absolwentów kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne. Po ślubowaniu absolwenci uroczyście otrzymali dyplomy licencjata pielęgniarstwa. Za dyplom z wyróżnieniem i wyróżnioną pracę dyplomową absolwenci otrzymywali nagrody ufundowane przez Rektora PWSZ oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Wręczano także dyplomy i nagrody za działalność w SKN oraz za  pracę jako starosta roku. Wzruszającym momentem było wręczenie pani mgr Marii Zakrzewskiej pamiątkowego obrazu wykonanego przez studentkę Joannę Chowaniec jako podziękowanie za lata pracy jako opiekunakoła wolontariatu studenckiego i uczenie niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym osobom oraz propagowanie idei wolontariatu wśród studentów całej naszej Uczelni.

Bardzo pięknym momentem uroczystości było wręczenie dyplomu i symbolicznej nagrodydla pani Agnieszki Gorczycy, studentki III-go roku kierunku Pielęgniarstwo za okazaną profesjonalną i troskliwą opiekę nad osobą starszą potrzebującą pomocy.Władze Uczelni podkreślali jakim profesjonalizmem, wrażliwością i otwartością na problemy drugiego człowieka, ale przede wszystkim ogromnym sercem wykazała się ww. studentka.

W dalszej części studenci II roku uroczyście ślubowali i otrzymali symbole czepka białegoufundowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie. Uroczystość  uwznioślił odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych Hymn Pielęgniarski.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Najlepszy opiekun praktyk zawodowych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W tym roku nagrodę otrzymała pani mgr Bogumiła Zięba – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

Najbardziej wzruszającym momentem Uroczystości było podziękowanie pani prof. Elżbiecie Piontek za wieloletnią pracę w naszej Uczelni, w związku z podjęciem decyzji jej zakończenia.Podziękowanie prof. dr hab. n. med. Elżbiecie  Piontek złożył  JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, prof. nadzw. Danuta Zarzycka, Dyrekcja Szpitala krośnieńskiego oraz przedstawiciele studentów. Uroczystość uświetnili swoimi występami członkowie zespołu wokalnego pod dyrekcją pana dr Janusza Boczara.

W drugiej II części Uroczystości pani Uliana Kutyanskawygłosiła wykład „Swoistość kształcenia pielęgniarek na Ukrainie”.

Wszystkim studentom, którzy otrzymali symbol czepka białego, życzymy dużo sił, zaparcia i pomyślności w zdobywaniu wiedzy oraz dobrym przygotowywaniu się do trudnego i pięknego zawodu jakim jest pielęgniarstwo. Absolwentom jeszcze raz gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w życiu osobistym i dalszej pracy zawodowej.

Uroczystość zakończono słowami Jana Pawła II„Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i w służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości i przyjaźni, lojalności i zwykłej ludzkiej dobroci….

(MD, ES)


Pełną galerię zdjęć znajdziesz tutaj.