NOC BIOLOGÓW Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA

Ogólnopolska „Noc Biologów” to wydarzenie cykliczne, organizowane przez ośrodki naukowe w całym kraju od 2012 r. W tej edycji po raz kolejny udział wzięła Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nauki zajmującej się problematyką przyrodniczą, zdrowia ludzkiego oraz biogospodarki poprzez prezentację ciekawych wykładów, warsztatów, pokazów naukowych, laboratoriów oraz wystaw tematycznych.

Tegoroczna edycja „Nocy Biologów” miała miejsce 14 stycznia 2022 r. w budynkach KPU przy ulicy Dmochowskiego i Kazimierza Wielkiego. Na tak ważnym i cyklicznym wydarzeniu nie mogło po raz kolejny zabraknąć pracowników i studentów Zakładu Pielęgniarstwa.

Tytuł przewodni XI edycji nawiązuje do Rezolucji Parlamentu europejskiego z 6 czerwca 2021 roku na rzecz bioróżnorodności 2030 i brzmi: „Różnorodność biologiczna: od genu po ekosystem”.

Odwiedzający nas goście mogli czynnie włączyć się w warsztaty przygotowane przez pracowników i studentów Zakładu Pielęgniarstwa oraz członków SKN, tj. Simulus,  Honorowych Dawców Krwi, Wolontariatu, „Florencja”.