Zaliczenie z praktyk

Zaliczenie z praktyk dla I, II i III roku Produkcji i bezpieczeństwa żywności odbędzie się wg harmonogramu ustalonego z opiekunami praktyk 10.09.2020 r. w godzinach 8.30 – 18.00.

Prosimy o zachowanie uzgodnionej wcześniej kolejności i trzymanie się wyznaczonych godzin.