Zaliczenie praktyk zawodowych w dniu 13 września 2021 r. – harmonogram

Drodzy Studenci

Serdecznie zapraszamy na zaliczenie praktyk zawodowych w dniu 13 września 2021 r., szczegółowy harmonogram w załączniku.

Wszystkie Państwa sugestie godzinowe zostały uwzględnione, osoby które nie przesłały propozycji godzinowej zmuszone są dostosować się do godzin narzuconych przez opiekunów praktyk.
Harmonogram jest napięty zatem proszę o przestrzeganie swojej godziny.

Uwaga

 • harmonogram może ulec zmianie +/- kilka minut w zależności od Państwa zdyscyplinowania.

Przypominamy
Student I oraz II na zaliczenie praktyk przynosi:

 • uzupełniają dzienniczek (opis realizacji praktyk w podmiocie gospodarczym oraz na polu doświadczalnym KPU)
 • na stronie drugiej – wpisują miejsce/miejsca realizacji praktyki,
 • uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy
 • uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, którą student zrealizował na polu doświadczalnym KPU
 • Ankietę oceny miejsca praktyki
 • sprawozdanie z praktyki na polu doświadczalnym KPU

Student III na zaliczenie praktyk przynosi:

 • uzupełniają dzienniczek (realizacja praktyk firma)
 • na stronie drugiej – wpisują miejsce realizacji praktyki,
 • uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy
 • Ankietę oceny miejsca praktyki

Z poważaniem Opiekun ze strony uczelni: dr inż. Magdalena Dykiel, mgr inż. Elżbieta Brągiel