Zajęcia on–line na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności w czasie pandemii

Od 12 marca 2020 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone kontaktowe zajęcia dydaktyczne. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz studenci stracili swobodę dostępu do laboratoriów, sal wykładowych i zasobów bibliotecznych. Z dnia na dzień funkcjonowanie uczelni i instytucji badawczych przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Pomimo trudnej i wymagającej nowych form aktywności dydaktycznej nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności rozpoczęli i kontynuują edukację w trybie on-line. Dzięki możliwościom technicznym i  wdrożonym w uczelni platformom udaje się przeprowadzać zajęcia oraz zaliczenia, zaś wideokonferencje na platformie Zoom umożliwiają systematyczny kontakt opiekunów roku ze studentami.