Wykład z przedstawicielem firmy WIALAN LANGER I WIATR s.j. z Tarnowa

W dniu 8.01.2020 roku studenci kierunków: Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz Rolnictwo mieli możliwość uczestniczenia w otwartych wykładach z cyklu „Nauka idzie w praktykę”. Tym razem spotkali się z mgr inż. Pawłem Józefczykiem, przedstawicielem firmy WIALAN LANGER I WIATR s. j. z Tarnowa, który omówił zagadnienia związane z prowadzeniem rolnictwa precyzyjnego. Ponadto studenci mieli możliwość wzbogacenia swej wiedzy na temat środków do produkcji rolnej, które zapewniają bezpieczeństwo żywności. Prelegent również zachęcał uczestników do aplikowania do pracy w firmie WIALAN.