Wizyta studentów kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności w Terenowej Stacji doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin

Będąc 13 listopada 2019r. na wizycie studyjnej w WIORiN w Rzeszowie studenci II roku PiBŻ odwiedzili też Terenową Stację Doświadczalną Instytutu Ochrony Roślin. Dziękujemy Panu Kierownikowi – dr hab. inż. prof.nadzw. Pawłowi Beresiowi za poświęcony mam czas i przekazanie ciekawych informacji o biologicznym zwalczaniu szkodników.