Warsztaty edukacyjne ,,Wybieram polskie eko’’

W dniu 29 października 2020 roku studenci III roku, kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ,,Przetwórstwo żywności’’ uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych ,,Wybieram polskie eko’’.

Celem warsztatów było uzyskanie przez studentów kompetencji w zakresie wiedzy na temat jakości surowca wieprzowego a także zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących przetwarzania każdego elementu tuszy wieprzowej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem studentów.