Uwaga studenci (nowy termin)- Zaliczenie z praktyk zawodowych

Szanowni Studenci

Bardzo Państwa przepraszamy, ale w ustalonym wcześniej terminie nie może odbyć się zaliczenie, ponieważ w dn. 09-10.09.2021 odbywa się na terenie naszego Kampusu konferencja “Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”.

Uprzejmie informuję, że nowy termin zaliczenia praktyki zawodowej planowany jest w dniu 13 września 2021 r.

W związku z tym w najbliższych dniach zostanie przygotowany imienny harmonogram zaliczenia.
Bardzo proszę o przesłanie propozycji godziny w której chcą Państwo przystąpić do zaliczenia praktyki w tym dniu, informację proszę przesłać do dnia 03.09.2021r. według wzoru:
Imię i nazwisko studenta – Rok studiów – godzina (Jan Kowalski- III rok- 9.15)

Studenci którzy nie prześlą propozycji godziny zaliczenia zostaną wpisani losowo w harmonogram.
Studenci którzy w tym dniu nie mogą przystąpić do zaliczenia proszeni są o zgłoszenie tej informacji.

UWAGA
Studencki którzy nadal realizują praktykę – nie przystępują do zaliczenie w terminie 13.09.2021 – dla tych osób zostanie ustalony inny termin w ostatnim tygodniu września (dotyczy to jednostek).

Przypominamy
Student I oraz II na zaliczenie praktyk przynosi:
– uzupełniają dzienniczek (opis realizacji praktyk w podmiocie gospodarczym oraz na polu doświadczalnym KPU)
– na stronie drugiej – wpisują miejsce/miejsca realizacji praktyki,
– uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy
– uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, którą student zrealizował na polu doświadczalnym KPU
– Ankietę oceny miejsca praktyki

-sprawozdanie z pola doświadczalnego

Student III na zaliczenie praktyk przynosi:
– uzupełniają dzienniczek (realizacja praktyk firma)
– na stronie drugiej – wpisują miejsce realizacji praktyki,
– uzupełniają Karta weryfikacji efektów uczenia się – podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy
– Ankietę oceny miejsca praktyki

Z poważaniem Opiekun ze strony uczelni:

dr inż. Magdalena Dykiel, mgr inż. Elżbieta Brągiel