Transgraniczny Event w Gastronomiku

W dniu 16.03.2021roku dr inż. Barbara Krochmal-Marczak – kierownik zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności uczestniczyła w ramach współpracy z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w podsumowaniu mikroprojektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”.


Projekt realizował „Gastronomik” w Iwoniczu-Zdroju, a partnerem była średnia szkoła gastronomiczna z Presova na Słowacji. Przedstawiciele szkoły partnerskiej z Presova obserwowali spotkanie poprzez łącza internetowe. Projekt realizowano w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Koordynatorem była Aneta Jarecka.