Szkolenie pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

W dniu 21.11.2022r. studenci kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz Zielarstwo uczestniczyli w szkoleniu pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi obowiązku ochrony bioróżnorodności w przepisach UE i przepisach krajowych, zasad i metod ochrony bioróżnorodności w rolnictwie, integrowanej ochrony roślin czy systemami produkcji uwzględniającymi zasady bioróżnorodności.

Szkolenie prowadziła pani Edyta Mirkiewicz z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Materiały szkoleniowe
Uczestnicy szkolenia